Có nên mua cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền?

Nhiều nhà đầu tư quan tâm đến cổ tức thường phân vân có nên mua cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền.

Vậy ngày giao dịch không hưởng quyền là gì, ngày này có ý nghĩa với nhà đầu tư nhận cổ tức? Tại sao chia cổ tức giá cổ phiếu giảm

Hẳn nhà đầu tư nào cũng cần biết đến các ngày liên quan đến cổ tức quan trọng nhất.

4 ngày nhà đầu tư cần lưu ý đối với cổ phiếu trả cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Ngày đăng ký cuối cùng đóng vai trò như một giới hạn đối với các cổ đông của một công ty.

Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm,…

Nếu họ không có trên sổ sách của công ty trước ngày ghi, họ sẽ không nhận được cổ tức.

Chỉ những cổ đông được tuyên bố là cổ đông của công ty vào ngày đăng ký cuối cùng mới được coi là đủ điều kiện nhận cổ tức và các khoản thanh toán khác từ công ty.

Không chỉ để xác định danh sách cổ đông của công ty, mà ngày đăng ký cuối cùng cũng quan trọng vì nó có mối liên hệ với ngày giao dịch không hưởng quyền.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Kể từ ngày giao dịch không hưởng quyền, người mua cổ phiếu này sẽ không còn được quyền nhận cổ tức đã công bố và cổ phiếu sau đó được cho là giao dịch “không hưởng cổ tức”.

Ngày 18/3/2022 (thứ Sáu) là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 21/3/2022 (thứ Hai) là ngày đăng ký cuối cùng, bạn mua cổ phiếu trước 18/3/2022 sẽ được hưởng quyền nhận cổ tức.

Vào ngày 3/12/2018 những cổ đông được nhận cổ tức sẽ có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng

Ngày đăng ký cuối cùng chỉ đơn giản là ngày mà công ty xem xét sổ sách của mình và chốt danh sách những cổ đông được nhận cổ tức.

Hiện tại, ngày đăng ký cuối cùng luôn là ngày làm việc tiếp theo sau ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức (ngày làm việc không phải ngày lễ và không phải ngày nghỉ). Ngày này hoàn toàn không quan trọng đối với các nhà đầu tư nhận cổ tức. Bởi vì cổ đông đủ điều kiện nhận cổ tức đều xác định vào ngày giao dịch không hưởng cổ quyền.

Ngày thanh toán

Ngày thanh toán là ngày công ty thực sự trả cổ tức cho cổ đông. Ngày này rơi vào khoảng hai tuần đến một tháng sau ngày giao dịch không hưởng quyền.

Có nên mua cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền?

Vào ngày giao dịch không hưởng quyền, giá của cổ phiếu chắc chắn sẽ giảm xuống. Giá của cổ phiếu sẽ giảm một lượng gần tương ứng với tổng số tiền trả cổ tức.

Ví dụ: ABC tuyên bố cổ tức 10% với ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 10/1. Bất kỳ ai mua cổ phiếu vào bất kỳ ngày nào trước ngày 10 sẽ nhận được cổ tức đó.

Khi cổ phiếu mở cửa vào ngày 10/1, nó sẽ được điều chỉnh giảm 1.000 đồng so với giá đóng cửa của ngày 9. Bất kỳ ai mua vào ngày 10 hoặc sau đó sẽ không nhận được cổ tức.

Một quan niệm sai lầm phổ biến là các nhà đầu tư cần phải nắm giữ cổ phiếu cho đến ngày đăng ký cuối cùng hoặc ngày thanh toán mới được hưởng cổ tức.

Người bán cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền có thể bán cổ phiếu bất kỳ lúc nào, kể cả sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì vẫn nhận được cổ tức.

Nếu bạn mua một cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau đó, bạn sẽ không nhận được cổ tức. Thay vào đó, người bán nhận được cổ tức. Nếu bạn mua trước ngày giao dịch không hưởng quyền, bạn sẽ nhận được cổ tức.

Do vậy, ngày giao dịch không hưởng cổ quyền là ngày quan trọng nhất cần xem xét khi quyết định mua cổ phiếu.

Đôi khi một công ty trả cổ tức dưới dạng cổ phiếu hơn là tiền mặt.

Cổ tức bằng cổ phiếu có thể là cổ phiếu bổ sung trong công ty hoặc trong một công ty con được tách ra. Các thủ tục đối với cổ tức bằng cổ phiếu có thể khác với cổ tức bằng tiền mặt.

Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức được ấn định vào ngày làm việc đầu tiên sau khi cổ tức bằng cổ phiếu được trả (và cũng là sau ngày đăng ký cuối cùng).

Tác giả: ThảoThảo bácsĩ

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments