Cổ tức được trả khi nào? Cổ tức bao giờ về tài khoản?

5/5 - (1 bình chọn)

Nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu được chia cổ tức có thắc mắc là cổ tức được trả khi nào.

Cổ tức là một trong những cách kiếm lời từ đầu tư chứng khoán.

Trong bài viết này, Thảo sẽ giải đáp những thắc mắc của nhà đầu tư về đầu tư cổ tức như cổ tức được trả khi nào, cổ tức bao giờ về tài khoản.

Cổ tức là gì?

Cổ tức là lợi nhuận còn lại, sau khi trang trải các chi phí hoạt động và tái đầu tư kinh doanh, được công ty chia cho các cổ đông của mình.

Số lượng cổ tức mà cổ đông nhận được phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu hiện tại họ sở hữu.

Bạn có thể xem trong quá khứ cổ tức được trả khi nào trong mục lịch sử trả cổ tức.

Lịch sử trả cổ tức và chia thưởng
Lịch sử trả cổ tức và chia thưởng

Nói đến cổ tức thì chắc chắn không thể không nhắc đến tỷ lệ trả cổ tức. Tỷ lệ trả cổ tức ở dạng phần trăm. Tỷ lệ cổ tức KHÔNG liên quan đến giá cổ phiếu.

Ví dụ: tỷ lệ trả cổ tức của công ty A năm 2020 là 14%.

Điều này có nghĩa là công ty A trả cổ tức là 1.400 đồng. Dù giá của cổ phiếu công ty A là 20.0000 đồng/ cổ phiếu hay 60.000 đồng/ cổ phiếu nhưng nếu tỷ lệ trả cổ tức là 14% thì công ty vẫn trả cổ tức là 1.400 đồng.

Cách thức chi trả cổ tức?

Có một số cách mà công ty chọn để trả cổ tức cho cổ đông.

Cổ tức bằng tiền mặt

Loại cổ tức phổ biến nhất. Các công ty thường thanh toán các khoản này bằng tiền mặt trực tiếp vào tài khoản môi giới của cổ đông.

Ví dụ: Công ty trả cổ tức tỷ lệ 2%. Nghĩa là mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 200 đồng cổ tức.

Nhà đầu tư có 100.000 cổ phiếu sẽ nhận được 20.000.000 đồng tiền mặt.

Cổ tức cổ phiếu

Thay vì trả tiền mặt, các công ty cũng có thể trả cho nhà đầu tư bằng cổ phiếu. Điều này sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu mà cổ đông sở hữu.

Ví dụ: Giả sử, một cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu. Công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu 10%.

Người đó sẽ có 110 cổ phiếu sau khi chia cổ tức.

Trả cổ tức bằng tài sản khác

Tài sản khác ở đây có thể được biểu hiện dưới dạng các hàng hóa, thành phẩm, bất động sản, cổ phiếu hay các sản phẩm tài chính mà doanh nghiệp trả cho cổ đông.

Đây là hình thức trả cổ tức rất hiếm khi xảy ra.

 Cổ tức ưu đãi

Các khoản thanh toán được phát hành cho chủ sở hữu cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu ưu đãi là một loại cổ phiếu giống trái phiếu hơn là cổ phiếu. Cổ tức ưu đãi thường được trả hàng quý. Không giống như cổ tức cổ phiếu phổ thông, cổ tức ưu đãi là cố định.

Cổ tức được trả khi nào?

Để biết được cổ tức được trả khi nào, nhà đầu tư cần quan tâm đến ngày giao dịch không hưởng quyền.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức cực kỳ quan trọng đối với nhà đầu tư. Phải sở hữu cổ phiếu trước Ngày giao dịch không hưởng quyền mới được nhận cổ tức.

Mua cổ phiếu sau ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ KHÔNG đủ điều kiện nhận cổ tức.

Cổ đông bán cổ phiếu sau ngày giao dịch không hưởng quyền vẫn được nhận cổ tức. Bởi vì họ đã sở hữu cổ phiếu đó kể từ ngày giao dịch không hưởng quyền.

Ví dụ: Giả sử cổ phiếu có ngày giao dịch không hưởng quyền là Thứ Hai, ngày 5 tháng 5.

Các cổ đông mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó sẽ KHÔNG đủ điều kiện nhận cổ tức vì họ đang mua vào hoặc sau ngày hết hạn cổ tức.

Những cổ đông sở hữu cổ phiếu một ngày làm việc trước ngày giao dịch không hưởng quyền — tức là vào Thứ Sáu, ngày 2 tháng Năm, hoặc sớm hơn — sẽ nhận được cổ tức.

Cổ tức tiền mặt và cổ tức trả bằng cổ phiếu đều khiến giá cổ phiếu bị giảm trừ tương đương với tỷ lệ cổ tức được chia.

Điều này nhằm đảm bảo công bằng cho những người mua cổ phiếu trước và sau ngày giao dịch không hưởng quyền.

Ví dụ, một công ty đang giao dịch ở mức 60.000 đồng/cổ phiếu, tuyên bố cổ tức là 2.000 đồng vào ngày công bố.

Ngay sau khi tin tức được công khai, giá cổ phiếu tăng khoảng 2.000 đồng và chạm mức 62.000 đồng.

Giả sử cổ phiếu giao dịch ở mức 63.000 đồng một ngày làm việc trước ngày không hưởng cổ tức.

Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, nó đã điều chỉnh thêm 2.000 đồng và bắt đầu giao dịch ở mức 61.000 đồng vào đầu phiên giao dịch của ngày không hưởng cổ tức.

Tất nhiên là bất kỳ ai mua vào ngày không hưởng cổ tức sẽ không nhận được cổ tức.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trong khi giá trị của công ty vẫn ổn định. Do đó làm loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu nên giá cổ phiếu cũng giảm theo.

Giống như với cổ tức tiền mặt, giá cổ phiếu giảm sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, có thể quá ít nên không được chú ý.

Ví dụ khi thị giá cổ phiếu là 200.000 đồng, trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 100: 2 thì giá giảm còn 196.078 đồng- mức giảm nhẹ, có thể dễ dàng nhầm lẫn với dao động trong ngày của cổ phiếu.

Tuy nhiên, khi thị giá cổ phiếu là 200.000 đồng, trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 100: 40 làm giảm giá xuống còn 142.857 đồng/cổ phiếu, thì rất dễ nhận ra.

Cổ tức được trả khi nào?- Ngày thanh toán

thời điểm cổ tức thực sự được trả vào tài khoản của các cổ đông.

Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.

Nếu cổ phiếu đã niêm yết, cổ tức sẽ được trả trực tiếp vào tài khoản chứng khoán.

Trường hợp, công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu, thì sau khoảng 30-60 ngày, cổ phiếu đó mới được chia về tài khoản của nhà đầu tư.

Trường hợp cổ phiếu nắm giữa là cổ phiếu chưa niêm yết (OTC), cần liên hệ và đến trực tiếp doanh nghiệp để nhận cổ tức.

So sánh trả cổ tức bằng tiền và trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hiện nay, ở Việt Nam, cổ tức thường được chi trả bằng tiền hoặc cổ phiếu.

Dĩ nhiên, việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu có sự khác nhau rõ rệt và làm ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền của Doanh nghiệp.

Cụ thể chi trả cổ tức bằng tiền mặt thì lợi nhuận được sinh ra từ hoạt động kinh doanh sẽ chảy vào tài khoản của cổ đông, đi ra khỏi nguồn vốn của doanh nghiệp.

Ngược lại, nếu chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, về cơ bản lợi nhuận sinh ra và chi trả cho cổ đông vẫn ở trong doanh nghiệp. Chỉ chuyển từ Lợi nhuận sau thuế sang vốn góp của chủ sở hữu.

khi nào trả cổ tức bằng tiền mặt

[table id=6 /]

khi nào trả cổ tức bằng cổ phiếu

[table id=7 /]

Cổ tức được trả khi nào và không trả cổ tức khi nào?

Tại sao các công ty trả cổ tức?

Trả cổ tức thường là một dấu hiệu tốt về tài chính của công ty. Công ty trả cổ tức thường có chất lượng cao hơn và ổn định hơn.

Đôi khi, các công ty vẫn có thể trả cổ tức ngay cả khi họ không có lợi nhuận hay lợi nhuận âm.

Công ty làm như vậy để duy trì thành tích về lịch sử trả cổ tức thường xuyên. Hành động này nhằm thu hút các nhà đầu tư và đẩy giá cổ phiếu lên.

Đối với các công ty, Cổ tức là Nợ phải trả. Tài sản của công ty phát hành bị giảm do trả cổ tức.

Khi cổ tức được công bố, tổng giá trị được khấu trừ từ lợi nhuận giữ lại của công ty. Chuyển vào một tài khoản phụ trách nhiệm tạm thời được gọi là cổ tức phải trả.

Điều này có nghĩa là công ty nợ tiền của các cổ đông nhưng vẫn chưa thanh toán.

Khi cổ tức cuối cùng được phân phối, khoản nợ phải trả này được xóa. Tài khoản phụ tiền mặt của công ty cũng giảm đi một lượng tương tự.

Tại sao các công ty không trả cổ tức

Công ty trẻ, đang phát triển nhanh chóng, thường cần phải tái đầu tư vốn để thúc đẩy tăng trưởng và không đủ khả năng trả cổ tức.

Tốc độ tăng trưởng cao đồng nghĩa với giá cổ phiếu sẽ tăng, nhận cổ tức cũng như không nhận mà còn bị đánh thuế…

Do đó, một số nhà đầu tư thích các công ty không trả cổ tức.

Tuy nhiên, công ty trưởng thành cũng có thể bỏ qua việc trả cổ tức vì khó khăn về tài chính. Đây lại có thể là một điềm xấu cho các nhà đầu tư.

Thời gian trả cổ tức khi nào?

Không có quy định nào về số lần và thời gian các công ty cho trả cổ tức.

Công ty có quyền tự do quyết định thời gian, số lần và phần trăm cổ tức chia cho cổ đông.

Hầu hết các công ty trả cổ tức cho cổ đông hàng quý, nửa năm, hàng năm, hàng tháng hoặc hiếm hơn là không theo lịch trình nào ( được gọi là cổ tức “ không thường xuyên”).

Có nên mua cổ phiếu để nhận cổ tức?

Ưu điểm của Cổ tức trả bằng tiền mặt

Tăng độ uy tín cho doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, chi trả cổ tức bằng tiền mặt tạo sự an tâm cho cổ đông, gia tăng uy tín, niềm tin cho công ty.

Dòng thu nhập thụ động từ cổ tức

Công ty trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông của họ. Đó là một cách để các nhà đầu tư cổ tức kiếm tiền.

Đôi khi cổ tức được trả gọi là thu nhập từ cổ tức, thu nhập thụ động, thu nhập đầu tư hoặc thu nhập danh mục đầu tư.

Cổ tức đại diện cho tiền mặt trong túi của nhà đầu tư. Sau khi nhận được, nhà đầu tư có thể rút ra để chi tiêu hay tiếp tục tái đầu tư tùy ý.

Nhiều người tin rằng họ đầu tư để nhận cổ tức đều đặn hàng năm, thay vì hy vọng giá cổ phiếu tăng.

Theo nghiên cứu, trong dài hạn khoảng 40% tổng lợi nhuận của thị trường chứng khoán đến từ cổ tức.

Điều này dẫn đến ưu điểm tiếp theo của cổ phiếu chia cổ tức so với cổ phiếu không chia cổ tức.

Tổng lợi nhuận đầu tư vững chắc

Theo thời gian, giá mỗi cổ phiếu chia cổ tức thường sẽ tăng. Nhà đầu tư cổ tức vẫn được hưởng lợi từ việc tăng giá cổ phiếu.

Tăng giá cổ phiếu và nhận cổ tức thường xuyên tạo ra lợi nhuận đầu tư vững chắc.

Tái đầu tư cổ tức để có lợi nhuận gộp

Một lựa chọn khi nhận được cổ tức là tái đầu tư. Còn được gọi là tái đầu tư cổ tức.

Bằng cách tái đầu tư cổ tức thường xuyên, nhà đầu tư có thể tận dụng sức mạnh của lãi suất kép.

Tái đầu tư trở lại thành cổ phiếu chia cổ tức để tạo ra nhiều cổ tức hơn. Một số người gọi đó là hiệu ứng quả cầu tuyết cổ tức.

Chống lại lạm phát

Cổ tức là một cách chống lại lạm phát.

Lạm phát là sự gia tăng đều đặn của giá cả hàng hóa và dịch vụ mà chúng ta tiêu dùng.

Cùng với dịch bệnh, các ngân hàng giảm lãi suất, tỷ lệ lạm phát đang tăng. Gửi ngân hàng đã không có thể chống lại lạm phát.

Công ty bù đắp lạm phát bằng cách tăng cổ tức. Công ty thường xuyên tăng cổ tức bằng cổ phiếu là điều bình thường.

Như vậy, khi giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng do lạm phát. Cổ tức cũng vậy. Thông thường, mức tăng của cổ tức nhiều hơn tỷ lệ lạm phát.

Nhược điểm của cổ phiếu cổ tức bằng tiền mặt

Cũng có những hạn chế đối với cổ phiếu chia cổ tức.

Nhà đầu tư bị đánh thuế khi nhận cổ tức

So sánh cổ phiếu cổ tức và cổ phiếu tăng trưởng. Chúng ta thấy rằng cổ tức bị đánh thuế hai lần. 

Đầu tiên, cổ đông bị đánh thuế khi công ty trả cổ tức. Lần thứ hai, cổ tức bị đánh thuế thu nhập cá nhân 5% nữa khi nhà đầu tư nhận được cổ tức của họ.

Cổ tức bằng tiền mặt làm giảm dòng tiền của doanh nghiệp

Trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ làm giảm lượng tiền của doanh nghiệp trong việc kinh doanh. Hạn chế khả năng mở rộng, phát triển của doanh nghiệp nếu trả cổ tức quá cao.

Trong khi, công ty tăng trưởng lấy thu nhập tái đầu tư vào kinh doanh. Thu nhập chỉ bị đánh thuế ở cấp công ty.

Đầu tư kinh doanh có thể tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Do vậy giá của cổ phiếu tăng trưởng tăng mạnh hơn.

Ví dụ: các cổ phiếu như Amazon, Tesla và Facebook là những cổ phiếu tăng trưởng, mang lại lợi nhuận khủng. Nếu chỉ chăm chăm vào cổ tức, nhà đầu tư sẽ bỏ qua cơ hội ngàn vàng này.

Mức độ tập trung của ngành

Cổ phiếu chia cổ tức được tập hợp trong một số ngành và lĩnh vực thị trường chứng khoán nhất định. 

Để hạn chế rủi ro, nhà đầu tư cổ tức nên đảm bảo sự đa dạng hóa danh mục.

Có nghĩa là danh mục cổ phiếu KHÔNG nằm trong các ngành công nghiệp giống nhau hoặc tương tự. Nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ lưỡng việc chọn cổ phiếu.

Thay đổi Chính sách Cổ tức

Những thay đổi chính sách cổ tức tiêu cực có thể rất có hại cho nhà đầu tư cổ tức. Đây có thể là lý do để KHÔNG đầu tư vào cổ phiếu chia cổ tức.

Một số công ty duy trì chính sách chia cổ tức, có thời gian trả cổ tức hàng năm cố định và đảm bảo tăng cổ tức thường xuyên.

Ngược lại, nhiều cổ đông công ty không biết cổ tức được trả khi nào. một số công ty quyết định không trả cổ tức hay giảm cổ tức. Thông tin này có thể làm giảm giá cổ phiếu trên thị trường.

Do đó, giảm và loại bỏ cổ tức là tình huống đe dọa đến sự ổn định của đầu tư cổ tức.

Đòi hỏi thời gian 

Đầu tư vào cổ phiếu chất lượng cổ tức cao đòi hỏi phải có kiến thức. Nhà đầu tư phải tìm hiểu về công ty, phân tích triển vọng tương lai…

Việc phân tích công ty khá tốn thời gian và không phải ai cũng có thể làm được.

Cổ tức được trả khi nào?-Cách đánh giá cổ tức

Nhà đầu tư có thể sử dụng các phương pháp khác nhau để xác định giá cổ tức của một công ty và so sánh với các công ty tương tự.

Cổ tức được gọi là tỷ lệ cổ tức.

Còn tỷ suất cổ tức là tỷ lệ giữa cổ tức hàng năm hiện tại của một công ty so với giá cổ phiếu hiện tại của nó.

Tỷ suất cổ tức đo lường mức thu nhập mà nhà đầu tư nhận được cho mỗi đồng đầu tư vào cổ phiếu.

Giả sử đầu tư 1 triệu đồng vào công ty XYZ bằng cách mua 10 cổ phiếu. Vậy mỗi cổ phiếu có giá 100.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty XYZ có P/E là 10 và tỷ lệ cổ tức là 10%, tương đương với cổ tức là 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Tỷ suất cổ tức hiện là

1.000/100.000x 100%= 1%.

Năm sau, giá cổ phiếu vào khoảng 200.000 đồng/cổ phiếu. Nếu tỷ lệ cổ tức không đổi là 10%, và tỷ lệ P / E cũng ở mức 10. Tỷ suất cổ tức hiện là

1.000/200.000×100%= 0.5%

Tỷ suất cổ tức và giá cổ phiếu có tỉ lệ nghịch với nhau: Khi một bên tăng thì bên kia giảm. Vì vậy, có hai cách để tỷ suất cổ tức của một cổ phiếu tăng lên:

Công ty có thể tăng tỷ lệ cổ tức.

Một cổ phiếu 100.000 đồng với cổ tức 1.000 đồng. Tỷ suất cổ tức là 1% Nếu trả cổ tức lên 20% và giá cổ phiếu không đổi thì tỷ suất cổ tức là 2.000/100.000×100% = 2%

Giá cổ phiếu có thể giảm trong khi tỷ lệ cổ tức không đổi.

Một cổ phiếu 100.000 đồng với cổ tức 1.000 đồng. Tỷ suất cổ tức là 1%. Khi giá cổ phiếu còn 80.000 đồng mà cổ tức vẫn 1.000 đồng thì tỷ suất cổ tức sẽ là 1,25%

Cổ tức được trả khi nào?-Chọn cổ phiếu dựa vào cổ tức được trả

Nên dựa vào tỷ suất cổ tức. Một số nhà đầu tư thường nghĩ về tỷ suất cổ tức tách biệt với những thăng trầm của thị trường chứng khoán.

Tỷ suất cổ tức và giá cổ phiếu biến động ngược chiều nhau. 

Nếu giá cổ phiếu giảm – như thường xảy ra khi một công ty gặp khó khăn về tài chính – thì tỷ suất cổ tức sẽ tăng lên. Các nhà đầu tư chỉ nhìn vào tỷ suất cổ tức có thể bỏ lỡ bức tranh lớn.

KHÔNG nên đầu tư vào công ty có quá nhiều NỢ. Vì nếu nợ quá lớn, vượt khả năng chi trả, công ty cũng khó có tiền để trả cổ tức cho cổ đông.

Cần để ý những công ty có lợi nhuận và dòng tiền theo chu kỳ. Các công ty này có thể không trả cổ tức khi ở chu kỳ giảm của ngành nghề đó.

Tất nhiên, bất kỳ công ty nào cũng có thể gặp thất bại. Vì vậy, đa dạng hóa là chiến lược phòng ngừa rủi ro tốt nhất của nhà đầu tư.

Đầu tư bao nhiêu vào Cổ phiếu Cổ tức?

Tùy vào khả năng chấp nhận rủi ro, thời gian đầu tư và nhu cầu thu nhập mà nhà đầu tư có danh mục đầu tư vào cổ tức khác nhau.

Tác giả: ThảoThảo Bácsĩ

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
6

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận